Tuesday, July 22, 2008

MITZ New Collection!!
แว่นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของ MITZ Sunglasses !!
บางตัวขายหมดไปแล้วตอนวางอาทิตย์แรก
ตอนนี้เหลือแค่บางสีเท่านั้น - SOLD OUT >> Restocking 

No comments: