Sunday, July 20, 2008

DimMak !! New Collection !!


Dimmak!! Collectionใหม่
กำลังจะมาถึง SuperrZaaap! Store แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นลายใหม่ๆ หรือ
ลายที่ทำกับศิลปินอย่าง Klaxon!!
มีจำนวนจำกัดมากๆ

No comments: