Sunday, July 26, 2009

Tron Legacy!!สิ้นสุดการรอคอยซะที แม้ว่าหนังจะเข้าตั้งปี 2010
นอกจากตัวหนังเองที่เรารอคอยแล้ว soundtrack ของหนังเรื่องนี้
ที่ทำโดย Daftpunk ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยเช่นกัน !!!

No comments: