Tuesday, May 6, 2008

Pre-Order : Bape x Gshock


สินค้าจะมาถึงร้านเร็วๆนี้ มีจำนวนจำกัดมากๆ (เพราะเจ้าของร้านก็เก็บไว้เองอีก 55)
สนใจ จองได้เลยที่ SuperrZaaap!! Store
ตั้งแต่วันที่ 7 may 2008

No comments: